100% žáků ZaHRAdy uspělo v přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium

100% žáků ZaHRAdy uspělo v přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium

100% žáků ZaHRAdy uspělo v přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium
!Poslední volné místo v ZaHRAdě!

!Poslední volné místo v ZaHRAdě!

!Poslední volné místo v ZaHRAdě!