Pro rodiče a žáky

Harmonogram

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Harmonogram dne


 
do 8:30příchod žáků do školy
8:30 – 8:45ranní kruh
8:45 – 12:30dopolední pracovní blok
12:30 – 12:45setkání třídy
12:45 – 13:30přestávka na oběd
13:30 – 15:00odpolední pracovní blok
12:45 – 16:00školní družina/školní klub

Prázdniny

Podzimní prázdniny
čtvrtek 26. 10. –⁠ pátek 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny
sobota 23. 12. 2023 –⁠ úterý 2. 1. 2024 (nástup do školy ve středu 3. 1. 2024)

Pololetní prázdniny
pátek 2. 2. 2024

Jarní prázdniny
pondělí 5. 2. 2024 –⁠ pátek 9. 2. 2024

Velikonoční prázdniny
od čtvrtka 28. 3. 2024

Hlavní prázdniny
sobota 29. 6. –⁠ neděle 1. 9. 2024

První školní den školního roku 2024/2025 pondělí 2. 9. 2024  

Státní svátky

čtvrtek 28. 9. 2023

pátek 17. 11. 2023

pátek 29. 3. 2024

pondělí 1. 4. 2024

středa 1. 5. 2024

středa 8. 5. 2024

Ředitelská volna

pátek 29. 9. 2023

pátek 22. 12. 2023

pondělí 29. 4. 2024

úterý 30. 4. 2024

pátek 28. 6. 2024

Schůzky rodičů

Termíny budou doplněny.

Akce školy

Nezbytnou součástí výuky jsou i akce školy, kterými jsou naplňovány vzdělávací výstupy jen obtížně dosažitelné při výuce ve třídě. Propojují učení žáků s reálným světem a jsou příležitostí pro prohlubování vztahů.

Na čem pracujeme

Hodnotíme formativně

Jsme učící se organizace.

Hodnocení chování a výsledků vzdělávání vychází ze základních Montessori principů a formativního přístupu. Cílem hodnocení je podporovat učení žáků tak, aby se učili naplno a zažívali úspěch. Fromativní hodnocení poskytuje žákovi zpětnou vazbu ohledně zvládání učiva, klíčových kompetencí, chování a možnostech zlepšení. Soustředí se na individuální pokrok žáka a naplnění předem stanovených požadavků. Jsme učící se organizace. Zavádění formativního přístupu vyžaduje neustále reflektování vzdělávacích strategií. Proto se průvodci učí společně v tzv. učících se skupinách, kde sdílejí své přístupy, přípravy do hodin a rozebírají výsledky žáků. Snažíme se učit z vlastní zkušenosti a neustále zlepšovat nástroje hodnocení.

Objevujeme Montessori

Montessori je na celý život.

Neustále rozvíjíme montessoriovský přístup. Naši průvodci jezdí na náročná a dlouhodobá školení, zavádějí pravidla a principy Montessori do výuky, vytvářejí nástroje pro evidenci učení, učí se pracovat s Montessori pomůckami a neustále vybavují školu tak, aby se děti učily v připraveném prostředí. Jsme na cestě a učíme se z vlastní zkušenosti i zkušeností ostatních škol. Proto vyjíždíme na stáže do Montessori škol v ČR i zahraničí a inspirujeme se navzájem.

Učíme v reálném světě

Učíme zkušeností a venku.

Nejde nám jen o to přenést výuku do venkovních prostor. Snažíme se, aby venek byl partnerem v učení. Reálné situace jsou pro děti výzvou, jejichž řešením získávají kompetence ze skutečného života. V prvním trojročí vzděláváme venku a snažíme se, aby tato výuka byla pravidelná a dlouhodobá. Ve druhém trojročí žáci organizují expedice a goingouty na různá místa v blízkém i širokém okolí. A ve třetím trojročí žáci řídí minifirmu, zajišťují si stravování, prodávají občerstvení na akcích pro veřejnost a jezdí na praxe do firem. A nově zakládáme Školní les na Klucanině.

Zapojte se

Přijďte pozorovat učení svých dětí.

Abychom dětem dokázali pomoci s tím, co v danou chvíli chtějí dělat, musíme se naučit vnímat signály jejich potřeb. Pozorování je v Montessori klíčová kompetence. Nabízíme rodičům, aby přicházeli pozorovat učení svých dětí. Pozorování má svá pravidla, se kterými je rodič seznámen před příchodem do třídy. Platí, že do učení dětí návštěvy nijak nezasahují, nevměšují se ani do obtížných situací, zůstávají na jednom místě určeném k pozorování po celou dobu. Často rodiče překvapí, že věci fungují i bez jejich přičinění.

Třídní kavárny

Rodičáky u nás nemáme. Zveme rodiče na pravidelná setkání, kterým říkáme kavárny a konají se 2 krát ročně nebo dle potřeby. Jsou koncipované jako neformální prostor pro sdílení o tom, jak děti, třída (a škola) aktuálně fungují. Je to prostor pro informování, vzájemné poskytování zpětné vazby (připomínky, návrhy, ocenění) a zároveň i prostor pro průvodce, aby rodičům mohli ukázat systém práce ve škole a navrhli možnou podporu vzdělávání dětí doma.

Setkejte se nad výsledky svých dětí

Dvakrát ročně jsou organizované tripartitní setkání rodiče, žáka a průvodce. Tripartita je prostor, kde žák popisuje, co dělá a umí, a podává o tom důkazy. Je to setkání, na kterém děti představují a reflektují svoji práci za uplynulé období, společně s průvodcem a rodiči hodnotí přístup k školní práci a dosažené výsledky. Baví se o případných překážkách v učení a hledají způsoby, jak je překonat. Své pokroky žák dokládá výstupy uloženými v portfoliu.

Nabídněte jeden den pro školu!

Záleží nám na vašem zapojení. Každý je dobrý v něčem jiném. Společně můžeme zvládnout víc, než sami. Jeden den za rok je malý čas, který škole může významně pomoci. 24 hodin práce pro školu může každý rodič investovat po svém. Děti ocení vaše sportovní aktivity v tělocviku nebo v družině, průvodci ocení pomoc při stěhování nebo zařizování tříd. Školu můžete inspirovat a obohatit prostřednictvím vaší profese. Vítáme ekonomy, mentory, uklízečky, organizátory akcí, lyžařské instruktory i zedníky. Anebo přijďte třeba jen číst dětem knížku.