Pro zájemce

Volná místa

Naše škola je právě tak bohatá, jako lidé v ní. Snažíme se, aby měl každý v ZaHRAdě možnost rozvíjet se a růst. Pokud se rozhodnete růst v Zahradě, rozhodně na to nebudete sami.

Nabízíme místo k růstu a seberealizaci

Nabízíme nadstandardní podmínky pro rozvoj našich průvodců, podporu ve vzdělávání, zajištění technologií i odbornou spolupráci. Rosteme společně tím, že sdílíme své zkušenosti, zajišťujeme si vlastní supervize v Montessori i formativním přístupu k učení, budujeme interní leadership. Jsme progresivní škola, která roste, a hledá nové kolegyně a kolegy.

Zápis do 1. třídy

Chceme s vámi společně tvořit komunitní školu. Je proto pro nás zásadní, aby se k nám připojovali lidé obeznámení a souznějící se základními principy a fungováním školy. Zejména u nových rodičů očekáváme, že navštíví všechny akce pro zájemce o vzdělávání. Rádi si s vámi domluvíme i osobní rozhovor, na kterém se více poznáme. 

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme přijmout

16 žáků v místě vzdělávání Tišnov, Riegrova 312
a 7 žáků v místě vzdělávání Nedvědice 61

Potřebujete poradit ohledně zápisu?

Jana Růžičková

zástupkyně ředitele, administrativa

Přestup do Zahrady

Nejdříve se sejdeme, abychom spolu sdíleli vize a principy Montessori, následně budoucí žák přichází na týden do třídy, aby vyzkoušel, jak to v ZaHRAdě chodí a zda mu toto fungování vyhovuje. Na základě této zkušenosti se pak společně rozhodujeme, co dál.

Úplata za vzdělávání a školské služby (školné) pro školní rok 2024/2025

Školné za první dítě56 000 Kč (5 600 Kč/měs. šk. roku)
Školné za druhé dítě  39 200 Kč (3 920 Kč/měs. šk. roku)
Jednorázové školné za každé další dítě12 000 Kč
Úplata za vzdělávání ve školní družině2000 Kč/školní rok
Úplata za vzdělávání ve školním klubu1000 Kč/školní rok
Poplatek zřizovateli školy (Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání)1200 Kč/rodinu

Vzdělávací akce

Rozhodli jsme se učit jinak. Postupně jsme se z malé školy stali uznávanou a známou školou na Tišnovsku. Procházíme cestou nového přístupu ke vzdělávání a rádi se o své zkušenosti dělíme s ostatními. Promýšlíme vzdělávací kurzy a sdílecí setkání a jejich nabídku průběžně zveřejňujeme na těchto stránkách.

Dobrovolníci

Záleží nám na mezinárodním kontextu školy, a tak zapojujeme do činností školy vždy několik dobrovolníků z různých zemí. Někteří pomáhají ve výuce, jiní ve školní družině nebo klubu. Ti, kteří jsou dobří lektoři, jsou zapojeni do výuky cizího jazyka.

.

Jsme otevřená škola

Chtěli byste naši školu navštívit? Nabízíme možnost podívat se do výuky rodičům, učitelům i veřejnosti. Na návštěvě je nutné se předem domluvit a respektovat naše pravidla v průběhu náslechů. Je možné, že vám nebudeme moci vyhovět hned. Třídy stále někdo navštěvuje, ať už jde o rodiče v době tripartit, zahraniční dobrovolníky, kolegy z jiných tříd, nebo studenty na praxích. Snažíme se proto počet návštěv korigovat tak, aby děti měly zajištěné potřebné podmínky pro učení.