Seminář: Diverzita v učení

Praktický seminář o tom, jak se my díváme na specifické poruchy učení a jak s nimi pracujeme.

Kdy: pondělí 3. června 2024

Kde. třída Malý kaštan, Riegrova 312, Tišnov

Dozvíte se:

  • Jak vnímáme současnou situaci okolo dys-poruch
  • Jak s nimi ve škole ZaHRAda pracujeme
  • Jak můžete své děti podpořit doma.

Seminářem Vás provedou speciální pedagožky:

Mgr. Vanda Marečková

Mgr. Zuzana Škyříková

Seminář je určen pro rodiče a průvodce ZŠ ZaHRAda, třídy Jasan MLMŠ Ledňáček.

Přihlašování na email: zuzana.skyrikova@skolazahrada.cz