Základní škola Zahrada

Prostor pro růst našich dětí

Vytváříme prostředí pro učení, kde děti objevují svůj potenciál. Jsme komunitou podporovaná škola vycházející z principů Montessori. Škola, kde se všichni učí naplno a s nadšením.

Věříme, že za své učení si děti zodpovídají samy a učitel je průvodcem na cestě vzděláváním. Učení stavíme na vlastní zkušenosti a otevřeném a bezpečném prostředí. Usilujeme o proměnu vzdělávání tím, že hledáme vlastní cestu.

Naše principy

V ZaHRAdě si nastavujeme společně to, kam chceme jít

Vytváříme otevřené
a bezpečné prostředí

Vnímáme a respektujeme potřeby dětí, rodičů i průvodců. Snažíme se uplatňovat demokratické principy na úrovni třídy, školy i komunity. Rodiče, děti i průvodci spolurozhodují o škole. Vyžadujeme respektování pravidel a řádu. Zaručujeme naplňování rámcových vzdělávacích programů. Snažíme se o co největší transparentnost a jasnost.

Věříme v potenciál každého člověka

Pomáháme objevovat a rozvíjet potenciál a respektovat jedinečnost dětí. Umožňujeme dosáhnout maxima každého. V učení navazujeme na předchozí zkušenosti a znalosti. Rozvíjíme důvěru ve vlastní schopnosti. Hodnotíme formativně výsledky žáků na základě kritérií, poskytováním zpětné vazby a se zaměřením na pokroky v učení.

Důvěřujeme dětem a provázíme je na cestě vzděláváním

Učitel je průvodce, který pomáhá najít cestu k poznání. Vedeme děti k přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodnutí i vzdělávání. Rozvíjíme samostatnost a sebeřízené učení. Zaměřujeme se na komplexní rozvoj osobnosti, nejen znalosti. Budujeme vztahy na důvěře, podpoře a péči.

Dáváme dětem možnost svobodné volby

Učíme děti zacházet se svobodou volby a vlastní odpovědností. Poskytujeme dětem dostatek prostoru na samostatnou práci naplněnou smysluplnou činností. Základem individualizace učení je pozorování dítěte průvodcem.

Učení stavíme na zkušenosti a reálném životě

Učení chápeme jako přirozenou potřebu člověka. Výuku propojujeme s reálnými situacemi a činnostmi. Učíme se chápat svět celistvě a v souvislostech. Učíme kritickému myšlení a spolupráci. Učíme na principech Montessori pedagogiky.

Zajímá vás, jak to v Zahradě funguje?