Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024 / 2025

Milí rodiče, drazí zájemci o ZaHRAdu, 

čas nám běží a proto znovu rozjíždíme informační zápisové kolečko.

Co máte aktuálně, jako rodič předškoláka směřujícího do ZaHRAdy, dělat? 

Vyplňte prosím tuto předběžnou přihlášku – úvodní dotazník zájemce o ZaHRAdu. 

Chceme se vyhnout pro nás všechny nepříjemné situaci, kdy až u zápisu zjistíme, že nemůžeme vyhovět všem žádostem o přijetí. Proto vás prosíme o co nejrychlejší vyplnění přihlášky, ať máme přehled a můžeme podávat zájemcům relevantní informace o šancích na přijetí.  

  

Zápis do první třídy 

Zápis k povinné školní docházce do základní školy ZaHRAda pro školní rok 2024/2025 je plánovaný na čtvrtek 18. dubna 2024 v 16:00. Ve školním roce 2024/25 plánujeme přijmout 16 žáků do první třídy.  

  

Kritéria zápisu dětí do 1. ročníku  

Přijímací proces 

Chceme s vámi společně tvořit komunitní školu. Je proto pro nás zásadní, aby se k nám připojovali lidé obeznámení a souznějící se základními principy a fungováním školy. Od rodičů očekáváme, že navštíví všechny akce pro zájemce o vzdělávání. Rádi si s vámi domluvíme i osobní rozhovor, na kterém se více poznáme.  

 A jaké akce pro zájemce připravujeme? 

  • Úvodní seznamovací schůzka 

Nakoukněte s námi do ZaHRAdy, poznejte základní principy školy, podívejte se na naše prostory a poznejte průvodkyně 1. trojročí. Zjistíte taky, co by mohlo pomoci vašemu dítěti při přechodu do školy.  

A samozřejmě se dozvíte vše potřebné o předzápisovém procesu a budete se moct ptát na vše, co vás v souvislosti se školou a zápisem zajímá… 

Plánovaný termín: čtvrtek 23. listopadu v 16:00 v budově školy na Riegrově 312 

  • Montessori principy v ZaHRAdě 

Přijďte si vyslechnout, jak se snažíme v naší škole uchopit Montessori principy, jaké máme plány a jak se nám je daří naplňovat.  

Akce bude otevřená i pro stávající rodiče a školní komunitu. 

Plánovaný termín: čtvrtek 15. února 2024 v 16:00 v budově školy na Riegrově 312 

  • Edukačně-stimulační skupinky  

Akce pro předškolní děti, v rámci kterých připravíme pro děti aktivity rozvíjející základní dovednosti potřebné ve škole (sociální zralost, schopnost respektovat pravidla, schopnost soustředit se, dokončit úkol, jemná motorika, zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť, prostorová orientace, orientace v čase, základní matematické představy, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť). 

Budeme pozorovat, jak jsou děti připravené do školy. Získáte tipy, jak můžete děti rozvíjet před příchodem do školy. Děti se seznámí s prostředím školy. Děti můžeme společně pozorovat při práci a v případě pochybností o školní zralosti nebo naplnění předpokladů podle našeho ŠVP se můžeme domluvit na dalším postupu.  

Plánujeme 4 setkání – vždy ve čtvrtek od 15:00, další skupina od 16:15  

v termínech 22. 2., 29. 2., 7. 3., 14. 3. + individuální konzultace ohledně dětí pro zájemce 21.3. 2024  

Cena: 500 Kč 

  • Den náhledu v ZaHRAdě 

V průběhu února a března plánujeme vypsat termíny pro rodiče, kdy budou moct přijít na pozorování do třídy. Bude to akce pouze pro 1 rodiče, tak abychom co nejméně zatěžovali provoz tříd. Dostanete manuál k pozorování a vyčleníme vám ve třídě místo, tak abyste mohli vidět třídní fungování, nasát atmosféru a zažít, jaké to je být žákem v ZaHRAdě.  

  • Závěrečná předzápisová schůzka 

Toto je ten pravý prostor pro konečné zvážení, jestli se do tohoto vzdělávacího dobrodružství chcete vydat s námi. Co vám je ještě nejasné? Co vám po návštěvě ve škole a edukačkách vrtá hlavou? Čeho se obáváte?  

Jak je to se šancemi na přijetí? A jak je to s formalitami a potřebnými dokumenty? 

Plánovaný termín: čtvrtek 4. dubna 2023 v 16:00 v budově školy na Riegrově 312 

  

  • Rozhovory s vedením školy 

Před zápisem bychom vás chtěli všechny osobně poznat, získat zpětnou vazbu na celý zápisový proces a dojmy ze ZaHRAdy. Zároveň to je prostor si vyjasnit vzájemné očekávání. 

Plánované termíny: konec března a začátek dubna 

Budeme se na Vás a Vaše děti moc těšit. 

S případnými dotazy se na Vás těší Jana Růžičková – tel. +420 732 558 008.