Pozvánka na ZaHRAdní sněm/ 4. 11. 2023

Zveme všechny rodiče a zaměstnance ZaHRAdy na sněm, který proběhne v prostorách ZaHRAdy v Lorii – Brněnská 6, vchod na dvorek z parkoviště

Sněm ZaHRAdy je sněmem rodičů dětí zapsaných v ZaHRAdě, zaměstnanců ZaHRAdy, školních zahradních dětí a členů Hnízda, kteří plánují své děti do ZaHRAdy zapsat. Sněm rozhoduje 2/3 většinou přítomných. 

Sněm ZaHRAdy organizuje školská rada ZaHRAdy společně s ředitelem školy.

Předběžný návrh programu

9:00 – 9:40 Začátek

Chystání prostor a občerstvení, kafe a čaj, snídaně, pokec.

9:45 – 10:15 Zahájení sněmu

Přivítání a zahájení sněmu, icebreaker, domluva nad organizací, moderováním, facilitací.

10:15 – 10:45 Informace o stavu úprav ŠVP, Kritéria přijímání dětí do 1. třídy

Potřeba změnit kritéria, představení návrhu, hlasování.

10:45– 11:00 Krátká pauza

11:00 – 12:45 Návrh na úpravu školného

Představení návrhu, vysvětlení, diskuze

12:45 – 13:45 Oběd

13:45 – 14:00 Rozjezd po obědě – icebreaker

14:00 – 14:45 Dobrovolná práce pro školu 

Stávající stav, historie, budoucnost – sněm vyjádří svůj zájem a může nastavit pravidla

15:00 – 15:30 Školné pokračování – pokud bude potřeba / závěr

Stávající stav, historie, budoucnost – sněm vyjádří svůj zájem a může nastavit pravidla

??? Ještě něco – oheň / promítání ???